Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 39

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος

90×190 – 200 Τιμή : 70€
110×190 – 200 Τιμή : 75€
140×190 – 200 Τιμή : 85€
150×190 – 200 Τιμή : 90€
160×190 – 200 Τιμή : 100€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 37

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος.

90×190 – 200 Τιμή : 140€
110×190 – 200 Τιμή : 140€
140×190 – 200 Τιμή : 150€
150×190 – 200 Τιμή : 150€
160×190 – 200 Τιμή : 150€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Σιδερένιο Κρεβάτι Ν.75

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος

150×190 – 200 Τιμή : 220€
160×190 – 200 Τιμή : 230€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 34

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος

90×190 – 200 Τιμή : 200€
110×190 – 200 Τιμή : 200€
140×190 – 200 Τιμή : 220€
150×190 – 200 Τιμή : 220€
160×190 – 200 Τιμή : 220€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 15

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος

90×190 – 200 Τιμή : 65€
110×190 – 200 Τιμή : 65€
140×190 – 200 Τιμή : 75€
150×190 – 200 Τιμή : 75€
160×190 – 200 Τιμή : 75€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 54

Σιδερένιο κρεβάτι με όμορφο σκελετό.
Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος

150×190 – 200 Τιμή : 220€
160×190 – 200 Τιμή : 230€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 16

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος

90×190 – 200 Τιμή : 65€
110×190 – 200 Τιμή : 65€
140×190 – 200 Τιμή : 75€
150×190 – 200 Τιμή : 75€
160×190 – 200 Τιμή : 75€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 12

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος

90×190 – 200 Τιμή : 65€
110×190 – 200 Τιμή : 70€
140×190 – 200 Τιμή : 75€
150×190 – 200 Τιμή : 85€
160×190 – 200 Τιμή : 85€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 10

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος

90×190 – 200 Τιμή : 65€
110×190 – 200 Τιμή : 70€
140×190 – 200 Τιμή : 75€
150×190 – 200 Τιμή : 85€
160×190 – 200 Τιμή : 85€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 18

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος

90×190 – 200 Τιμή : 65€
110×190 – 200 Τιμή : 70€
140×190 – 200 Τιμή : 75€
150×190 – 200 Τιμή : 85€
160×190 – 200 Τιμή : 85€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 17

90×190 – 200 Τιμή : 65€
110×190 – 200 Τιμή : 65€
140×190 – 200 Τιμή : 75€
150×190 – 200 Τιμή : 75€
160×190 – 200 Τιμή : 75€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 21B

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος

90×190 – 200 Τιμή : 65€
110×190 – 200 Τιμή : 70€
140×190 – 200 Τιμή : 75€
150×190 – 200 Τιμή : 85€
160×190 – 200 Τιμή : 85€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ