Ξύλινο Κρεβάτι Νο 08

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος
160 x 190-200:290€
150 x 190-200:280€
140 x 190-200:270€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Ξύλινο Κρεβάτι Νο 01

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος
160 x 190-200:155€
150 x 190-200:165€
140 x 190-200:140€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Ξύλινο Κρεβάτι Νο 05

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος
160 x190-200:270€
150 x190-200:260€
140 x190-200:250€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Ξύλινο Κρεβάτι Νο 06

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος
160 x 190-200:190€
150 x 190-200:180€
140 x 190-200:170€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Ξύλινο Κρεβάτι Νο 27

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος
160 x 190-200:250€
150 x 190-200:240€
140 x 190-200:230€
110 x 190-200:200€
090 x 190-200:180€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Ξύλινο Κρεβάτι Νο 50

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος
160 x 190-200:300€
150 x 190-200:290€
160 x 190-200:280€
110 x 190-200:240€
090 x 190-200:220€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Ξύλινο Κρεβάτι Νο 53

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος
160 x 190-200:290€
150 x 190-200:280€
160 x 190-200:260€
110 x 190-200:200€
090 x 190-200:180€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ

Ξύλινο Κρεβάτι Νο 06

Κρεβάτι για διαστάσεις στρώματος
160 x 190-200:190€
150 x 190-200:180€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΝΙΔΕΣ