Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 39

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 39

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 130€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 140€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 34

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 34

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 230€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 230€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 250€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 250€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 250€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 10

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 10

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 90€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 27

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 27

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 120€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 24

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 24

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 75

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 75

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 260€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 260€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 38

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 38

Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπέζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 180€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 180€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 63

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 63

Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπέζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 250€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 270€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 51

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 51

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 360€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 380€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 73

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 73

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 230€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 240€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 250€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 250€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 250€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 31

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 31

Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 200€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 210€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 220€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 56

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 56

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 240€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 250€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 33

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 33

Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 230€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 230€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 86

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 86

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 210€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 220€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 21Β

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 21Β

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 80

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 80

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 600€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 620€

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 83

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 83

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 530€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 540€

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 87

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 87

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 210€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 220€

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 92

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 92

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 380€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 390€

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 94

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 94

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 160€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 170€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 96
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 96
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 180€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 190€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 77

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 77

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 250€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 270€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 22Β

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 22Β

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 150€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 160€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 170€

Μεταλλικό Κρεβάτι ΛΥΔΙΑ

Μεταλλικό Κρεβάτι Λυδία

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 230€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 240€
*Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται και οι σανίδες.

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 15

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 15

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 85€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 110€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 37

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 37

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 200€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 210€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 220€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 23

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 23

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 130€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 140€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 18

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 18

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 90€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 22

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 22

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 67

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 67

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα με μεταλλικό σκελετό:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπέζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 230€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 240€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 79

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 79

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 260€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 270€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 61

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 61

Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπέζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 250€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 270€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 54

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 54

Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπέζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 250€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 270€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 66

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 66

Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 190€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 200€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 210€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 220€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 64

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 64

Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 250€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 260€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 270€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 270€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 270€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 52

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 52

Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 250€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 260€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 58

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 58

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 250€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 270€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 86Β

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 86Β

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 160€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 170€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 19

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 19

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 90€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 120€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 81

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 81

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 600€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 620€

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 84

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 84

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 530€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 530€

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 88

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 88

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 230€

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 91

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 91

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 230€

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 93

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 93

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 210€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 220€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 97
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 97
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 160€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 170€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 59

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 59

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 250€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 270€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 23Β

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 23Β

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 150€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 160€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 170€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 26Β

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 26Β

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 150€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 160€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 170€

Μεταλλικό Κρεβάτι Κουκέτα Νο 11

Μεταλλικό Κρεβάτι Κουκέτα Νο 11

Σιδερένιο δυόροφο κρεβάτι (κουκέτα) σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 240€
*Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται και οι σανίδες.

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 16

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 16

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 90€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 110€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 32

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 32

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 200€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 210€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 220€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 12

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 12

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 11

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 11

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 90€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 120€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 26

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 26

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 78

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 78

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 300€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 320€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 72

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 72

Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπέζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 250€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 270€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 53

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 53

Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπέζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 210€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 220€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 57

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 57

Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπέζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 240€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 260€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 74

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 74

Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 230€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 240€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 250€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 250€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 250€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 65

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 65

Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 200€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 210€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 220€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 76

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 76

Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 300€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 320€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 71

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 71

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 300€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 320€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 98

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 98

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 13

Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 13

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 90€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 120€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 82

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 82

Μεταλλικο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 530€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 540€

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 85

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 85

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 530€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 530€

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 89

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 89

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 280€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 290€

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 90

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 90

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 240€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 260€

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 95

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 95

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 160€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 170€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 98
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 98
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 160€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 170€

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 60

Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 60

Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 150x190 - 200 230€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 250€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 24Β

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 24Β

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 150€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 160€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 170€

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 39Β

Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 39Β

Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ Σφυρήλατο
 • Ανθρακί Σφυρήλατο 
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 160€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 180€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 180€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 180€

Μεταλλικό Κρεβάτι Κουκέτα Νο 15

Μεταλλικό Κρεβάτι Κουκέτα Νο 15

Σιδερένιο δυόροφο κρεβάτι (κουκέτα) σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ :

 • Διάσταση : 90x190 - 200 220€
*Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται και οι σανίδες.