Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 39
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 39
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 130€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 140€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 34
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 34
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 200€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 200€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 220€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 10
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 10
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 90€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 27
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 27
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 90€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 24
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 24
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 75
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 75
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 240€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 250€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 38
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 38
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπέζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 150€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 160€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 63
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 63
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπέζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 230€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 240€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 51
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 51
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 340€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 350€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 73
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 73
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 190€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 200€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 210€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 230€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 31
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 31
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 140€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 145€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 160€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 180€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 56
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 56
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 230€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 33
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 33
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 180€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 190€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 86
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 86
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 180€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 21Β
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 21Β
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 80
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 80
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 540€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 550€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 83
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 83
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 440€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 450€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 87
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 87
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 180€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 92
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 92
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 330€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 350€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 94
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 94
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 130€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 140€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 96
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 96
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 180€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 190€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 77
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 77
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 230€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 240€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 22Β
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 22Β
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 130€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 140€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 150€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 160€
Μεταλλικό Κρεβάτι ΛΥΔΙΑ
Μεταλλικό Κρεβάτι ΛΥΔΙΑ
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 190€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 200€
*Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται και οι σανίδες.
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 15
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 15
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 85€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 110€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 37
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 37
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 180€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 200€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 200€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 200€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 23
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 23
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 130€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 140€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 18
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 18
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 90€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 22
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 22
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 67
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 67
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπέζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 210€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 220€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 79
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 79
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 260€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 270€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 61
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 61
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 230€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 54
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 54
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 230€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 66
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 66
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 130€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 160€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 180€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 64
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 64
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 180€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 190€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 210€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 230€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 52
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 52
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 230€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 240€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 58
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 58
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 230€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 240€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 86Β
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 86Β
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 140€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 150€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 19
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 19
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 90€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 120€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 81
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 81
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 540€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 550€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 84
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 84
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 440€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 450€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 88
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 88
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 180€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 91
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 91
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 180€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 93
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 93
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 180€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 97
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 97
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 130€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 140€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 59
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 59
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 240€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 250€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 23Β
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 23Β
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 130€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 140€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 150€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 160€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 26Β
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 26Β
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 130€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 140€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 150€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 160€
Μεταλλικό Κρεβάτι Κουκέτα Νο 11
Μεταλλικό Κρεβάτι Κουκέτα Νο 11
Σιδερένιο δυόροφο κρεβάτι (κουκέτα) σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 220€
*Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται και οι σανίδες.
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 16
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 16
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 90€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 110€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 32
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 32
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 160€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 170€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 180€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 190€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 200€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 12
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 12
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 11
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 11
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 85€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 120€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 26
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 26
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 78
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 78
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 290€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 300€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 72
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 72
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 240€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 250€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 53
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 53
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπέζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 180€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 185€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 57
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 57
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 230€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 74
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 74
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 180€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 190€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 210€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 230€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 65
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 65
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Ασημί
 • Λευκό και Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 130€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 140€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 150€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 160€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 170€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 76
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 76
Σιδερένιο κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Μαύρο
 • Λευκό και Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 240€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 250€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 71
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 71
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 260€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 270€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 98
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 98
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 130€
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 13
Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 13
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 90€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 95€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 100€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 110€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 120€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 82
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 82
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 440€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 450€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 85
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 85
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 440€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 450€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 89
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 89
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 220€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 230€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 90
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 90
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 200€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 210€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 95
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 95
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 130€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 140€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 98
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 98
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 130€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 140€
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 60
Μεταλλικό-Σιδερένιο Κρεβάτι Νο 60
Σιδερένιο κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 150x190 - 200 190€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 200€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 24Β
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 24Β
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 130€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 140€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 150€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 160€
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 39Β
Μεταλλικό Κρεβάτι Νο 39Β
Μεταλλικό κρεβάτι σε διάφορα χρώματα:
 • Καφέ σφυρήλατο
 • Ανθρακί σφυρήλατο
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 120€
 • Διάσταση : 110x190 - 200 130€
 • Διάσταση : 140x190 - 200 140€
 • Διάσταση : 150x190 - 200 150€
 • Διάσταση : 160x190 - 200 160€
Μεταλλικό Κρεβάτι Κουκέτα Νο 15
Μεταλλικό Κρεβάτι Κουκέτα Νο 15
Σιδερένιο δυόροφο κρεβάτι (κουκέτα) σε διάφορα χρώματα:
 • Σφυρήλατο Καφέ ή Ανθρακί
 • Σκουριά
 • Μαύρο
 • Λευκό
 • Μπεζ

Τιμές & Διαστάσεις Για Στρωμα

 • Διάσταση : 90x190 - 200 220€
*Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται και οι σανίδες.