ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
 •   Αφαιρέστε το νάιλον της συσκευασίας.
 •   Δεν πρέπει για κανένα λόγο να λυγίσετε ή να διπλώσετε το στρώμα σας, γιατί μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στα ελατήρια και στα υλικά που υπάρχουν στο εσωτερικό του.
 •   Μην αφαιρείτε τις ετικέτες από το στρώμα σας. Σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την εγγύηση του στρώματος.
 •   Γυρίζετε και περιστρέφετε τακτικά το στρώμα σας χωρίς ποτέ να το λυγίζετε για να μην προκληθούν παραμορφώσεις.
 •   Αφήνετε το στρώμα σας (τουλάχιστον μια φορά το μήνα) ακάλυπτο για μερικές ώρες πάνω στο κρεβάτι.
 •   Μην σιδερώνετε ποτέ πάνω στο στρώμα, γιατί μπορεί να επιφέρει επιφανειακή αλλοίωση στο ύφασμα ή υπάρχει πιθανότητα ο ατμός να περάσει στο εσωτερικό του στρώματος προκαλώντας μούχλα.
 •   Διατηρήστε το στρώμα σας στεγνό.
 •   Δεν πρέπει να βρέχετε ή να πλένετε το στρώμα σας.
 •   Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χοροπηδούν πάνω στο στρώμα διότι η επικίνδυνη αυτή συνήθεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο στρώμα και τις περισσότερες φορές χωρίς δυνατότητα αποκατάστασης.

ΟΡΟΙ KAI ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 •   Το στρώμα δεν θεωρείται ελαττωματικό εάν κάνει βαθούλωμα, το βαθούλωμα προέρχεται από το βάρος του σώματος μας. Ελαττωματικό θεωρείται εάν είναι πάνω από 10% του κανονικού ύψους.
 •   Εξαιρούνται τα στρώματα τα οποία είναι λερωμένα καθώς και μη προσεγμένα.
 •   Εάν το στρώμα δεν είναι τοποθετημένο σε σωστή βάση.
 •   Όταν καθόσαστε στην άκρη του στρώματος.
 •   Όταν το χρησιμοποιείτε ως κάθισμα.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΩΣ 1ο ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1ο ΕΩΣ 2ο ΧΡΟΝΟ 50% ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
 
4 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΩΣ 2ο ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2ο ΕΩΣ 3ο ΧΡΟΝΟ 30% ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
3ο ΕΩΣ 4ο ΧΡΟΝΟ 50% ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
 
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΩΣ 2ο ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2ο ΕΩΣ 3ο ΧΡΟΝΟ 30% ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
3ο ΕΩΣ 4ο ΧΡΟΝΟ 40% ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
4ο ΕΩΣ 5ο ΧΡΟΝΟ 50% ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η εγγύηση εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα των υλικών κατασκευής του στρώματος και έχει ισχύ από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αποδεικνύεται μόνο από το παραστατικό αγοράς και από την ειδική ετικέτα εγγύησης, που βρίσκεται τοποθετημένη στο πλαϊνό μέρος του στρώματος. Για να έχει ισχύ η εγγύηση, θα πρέπει να τηρούνται πιστά οι οδηγίες «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ». Η μη τήρηση των οδηγιών συνεπάγεται και τη λήξη της εγγύησης.

Η εγγύηση MATTRESS-HELLAS καλύπτει τα κατασκευαστικά σφάλματα του στρώματος ή την αστοχία υλικού. Αν παρατηρήσετε, κάποιο σφάλμα, αναζητήστε την απόδειξη αγοράς. Αν διαπιστωθεί ότι το στρώμα σας όντως παρουσιάζει ελάττωμα, θα αναλάβει την πλήρη επιδιόρθωση και αποκατάσταση του προβλήματος. Το στρώμα σας θα επισκευαστεί από ειδικούς τεχνικούς εντός 5-7 εργάσιμων ημερών (ισχύει μόνο για το λεκανοπέδιο Αττικής). Αν το ελάττωμα του στρώματός σας οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα ή σε αστοχία υλικού και το στρώμα είναι εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, το κόστος της επισκευής του και της μεταφοράς θα επιβαρύνει την εταιρεία. Αν το πρόβλημα οφείλεται σε κακή χρήση, τότε το κόστος της επισκευής του και της μεταφοράς του θα επιβαρύνει τον πελάτη.

 1.   Η εγγύηση ισχύει μόνο για την ελληνική επικράτεια.
 2.   Η εγγύηση καλύπτει την επιδιόρθωσή του προϊόντος ή την αντικατάσταση του.
 3.   Η εγγύηση καλύπτει την επιδιόρθωσή του προϊόντος ή την αντικατάσταση του.
 4.   Σε περίπτωση κατασκευαστικού προβλήματος μέσα στο χρόνο διάρκειας της εγγύησης, η εταιρεία αναλαμβάνει την επισκευή του στρώματος, με ιδίου τύπου υλικό κατασκευής.
 5.   Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αντικατάσταση στρώματος ή επιστροφή χρημάτων.
 6.   Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις φθοράς από κακή χρήση, συντήρηση, μεταφορά ή αποθήκευση του προϊόντος και ιδιαιτέρως από τη μη τήρηση της φροντίδας του στρώματος. Το κόστος επισκευής της φθοράς που έχει προκληθεί από τη μη τήρηση «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ».