Τελευταία Ενημέρωση : 27-06-2018

Εισαγωγή

Η Mattress Hellas εκτιμά σοβαρά την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που μοιράζεστε μαζί μας μέσω του ιστότοπου "https://mattress-hellas.gr". Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και θα πρέπει να αισθάνεστε άνετα χρησιμοποιώντας τον ασφαλή HTTPS ιστότοπο μας. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης και διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η δήλωση ασχολείται με: (α) προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν από εμάς στον ιστότοπο μας και (β) την πολιτική χρήσης cookies, σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ. Η δήλωση αυτή δεν ισχύει για άλλες οντότητες που δεν είμαστε κύριοι ή δεν ελέγχουμε ή πρόσωπα που δεν είναι υπάλληλοι μας ή υπό τον άμεσο έλεγχo μας.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο "https://mattress-hellas.gr", συμφωνείτε με τους όρους και τις πρακτικές δεδομένων που περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση και/ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας.

Mattress Hellas
Δημητρίου Γούναρη 50,
185 31 Πειραιάς, Ελλάδα.
Υπόψη: Κα Καλογερόγιαννη Ε.

Τηλέφωνο: 210.4127435
E-mail: dpo@mattress-hellas.gr

 

Τι Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε Και Γιατί.

Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης

Συλλέγουμε μόνο τις άκρως απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες σας για σκοπούς επικοινωνίας σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Τέτοιες προσωπικές πληροφορίες είναι το Όνομα και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας.

Δεδομένα Μη Προσωπικής Ταυτοποίησης

Συλλέγουμε στατιστικές και άλλες αναλυτικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται συνολικά για όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Αυτά τα Δεδομένα Μη Προσωπικής Ταυτοποίησης περιλαμβάνουν πληροφορίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ή την επαφή με εσάς, όπως είναι οι δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις IP του χρήστη, τους τύπους των προγραμμάτων περιήγησης και άλλα ανώνυμα στατιστικά δεδομένα που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης συλλέγονται μόνο εάν μας τα υποβάλετε οικειοθελώς, μέσω της ιστοσελίδας μας "https://mattress-hellas.gr".

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε να μας παράσχετε τα παραπάνω Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καμία από τις υπηρεσίες μας μέσω της ιστοσελίδας "https://mattress-hellas.gr".

 

Χρήση Δεδομένων Προσωπικής Ταυτοποίησης

Η Mattress Hellas συλλέγει και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης για την λειτουργία της ιστοσελίδας "https://mattress-hellas.gr", καθώς και για την παροχή των υπηρεσιών της.

Δεν πουλάμε, νοικιάζουμε ή μεταβιβάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης των πελατών μας σε τρίτους.

Επίσης, δεν ζητάμε να μας παράσχετε "Ευαίσθητες" Προσωπικές Πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας μας "https://mattress-hellas.gr", όπως π.χ. η φυλή, η θρησκεία ή οι πολιτικές σας πεποιθήσεις. Εάν τέτοιες "Ευαίσθητες" Προσωπικές Πληροφορίες φτάσουν κατά λάθος στην κατοχή μας μέσω της ιστοσελίδας μας "https://mattress-hellas.gr", δεσμευόμαστε να τις διαγράψουμε άμεσα, χωρίς να τις χρησιμοποιήσουμε ή να τις αποκαλύψουμε σε τρίτους.

Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης σας, αποκλειστικά, για σκοπούς επικοινωνίας και για την παροχή των υπηρεσιών μας, καθώς και για την ανίχνευση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση απάτης, κατάχρησης, κινδύνων ασφαλείας και τεχνικών ζητημάτων που μπορούν να βλάψουν τον ιστότοπο μας ή το κοινό. Θα αποκαλύψουμε τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης σας, χωρίς προειδοποίηση, μόνο εάν απαιτηθεί από το νόμο ή με βάση τη καλή πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για : (α) τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία ή τη συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία που τηρούμε στο ιστότοπο "https://mattress-hellas.gr", (β) την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιώματων ή την περιουσίας της Mattress Hellas και (γ) ενέργειες υπό άκρως απαιτητικές συνθήκες για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των επισκεπτών του ιστότοπου της Mattress Hellas ή του κοινού.

 

Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικής Ταυτοποίησης

Βασιζόμαστε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες επεξεργασίας :

  • Τα έννομα συμφέροντα μας στην αποτελεσματική παροχή πληροφοριών και των υπηρεσιών μας.
  • Τη ρητή συγκατάθεση που μας έχετε δώσει.
  • Νομικές υποχρεώσεις.

 

Πόσο Καιρό Διατηρούμε Τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης

Επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε ή μέχρι να ασκήσετε το δικαίωμα σας στη λήθη, όπως αυτό εξηγείται παρακάτω. Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών διατηρούνται για τουλάχιστον 10 έτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με σκοπό τη νομική μας υπεράσπιση, τον έλεγχο, καθώς και για φορολογικούς σκοπούς.

 

Δικαίωμα Στη Λήθη

Έχετε το δικαίωμα (ανά πάσα στιγμή) να ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικής Ταυτοποίησης σας, τα οποία που έχετε υποβάλει μέσω της ιστοσελίδας μας "https://mattress-hellas.gr" - τα οποία περιλαμβάνουν :

  • Το Όνομα και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
  • Tις διευθύνσεις IP που χρησιμοποιήσατε για την είσοδο σας στον ιστότοπο "https://mattress-hellas.gr".
  • Την/Τις συγκατάθεση(εις) που δώσατε για τη χρήση των Cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας.

Για να διορθώσετε, να λάβετε αντίγραφο ή να διαγράψετε μόνιμα τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης σας (εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας μας "https://mattress-hellas.gr"), παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην ταχυδρομική διεύθυνση, στο τηλέφωνο ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται παραπάνω. Για να κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας θα απαιτηθούν επιπρόσθετα στοιχεία αναγνώρισης, όπως ενδεικτικά το πλήρες Ονοματεπώνυμο σας, η Διεύθυνση σας, αντίγραφο της Ταυτότητας σας ή/και άλλες προσωπικές πληροφορίες που ενδεχομένως θα ζητηθούν, ώστε να αποδειχθεί η αναγνώριση του/της αιτούντα/αιτούσας, καθώς και για την αναζήτηση των Δεδομένων Προσωπικής Ταυτοποίησης σας.

 

Cookies Και Πως Τα Χρησιμοποιούμε

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Αποτελούν θεμελιώδες μέρος του Παγκόσμιου Ιστού, καθώς επιτρέπουν συνεδρίες και γενικότερα τον εντοπισμό των επισκεπτών κατά τη διάρκεια των ενεργειών πλοήγησης τους σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο.

Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους τύπους Cookies :

  • Άκρως Απαραίτητα Cookies : Αυτά τα άκρως απαραίτητα Cookies είναι σημαντικά για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου της Mattress Hellas και τις βασικές λειτουργίες της όπως π.χ. το πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (Transport Layer Security), το οποίο είναι υπεύθυνο για την καθιέρωση μιας ασφαλούς συνεδρίας μεταξύ του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και του διακομιστή μας και για να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας για τις ρυθμίσεις των Cookies. Αυτά τα Cookies δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο και διαγράφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης ή η ενεργή καρτέλα σας κλείσει.
  • Cookies Ανάλυσης/Επιδόσεων : Αυτά τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου "https://mattress-hellas.gr" και χρήση τους μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτός λειτουργεί. Για παράδειγμα, τα Cookies ανάλυσης μας δείχνουν ποιες είναι οι πιο συχνά επισκεπτόμενες σελίδες του ιστότοπου μας, μας επιτρέπουν να δούμε τα γενικά πρότυπα χρήσης του ιστότοπου μας, μας βοηθούν να καταγράψουμε τυχόν δυσκολίες που συναντάτε κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπο μας και μας δείχνουν αν ο ιστότοπος μας έχει απόδοση ή όχι. Αυτά τα Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ακριβείς τύπους Cookie που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο Mattress Hellas, μπορείτε να βρείτε στο ειδικό Banner για την Συγκατάθεση Χρήσης Cookie.

 

Πως Απορρίπτετε Τα Cookies?

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση τους, να απενεργοποιήσετε ή να απορρίψετε τα Cookies από τον ιστότοπο της Mattress Hellas ανά πάσα στιγμή, μέσω του ειδικού Banner για την Συγκατάθεση Χρήσης Cookie ή επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας, οι οποίες σας επιτρέπουν να αρνηθείτε τη χρήση Cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να απενεργοποιήσετε τα Cookies, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του παρόχου του προγράμματος περιήγησης σας στο Internet μέσω της οθόνης βοήθειας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση https://allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html, για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, γνωστός και ως GDPR, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα χρήσης cookies όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο "https://mattress-hellas.gr" : (α) να μας δώσετε την πλήρη συγκατάθεση σας για τη χρήση των Cookies, (β) να επιλέξετε μόνο ορισμένους τύπους cookies που θα εγκατασταθούν και (γ) να αρνηθείτε τη χρήση όλων των Cookies, εκτός από έναν περιορισμένο αριθμό άκρως απαραίτητων Cookies.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η επιλογή απενεργοποίησης ή απόρριψης ορισμένων από τα άκρως απαραίτητα Cookies, όπως ενδεικτικά το ασφαλές Cookie HTTPS, δεν επιτρέπεται για την προστασία σας. Αν όμως το επιθυμείτε, μπορείτε να το κάνετε με μη αυτόματο τρόπο μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας. Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εάν η πλειονότητα χρήσης των υπολοίπων Cookies απενεργοποιηθεί ή απορριφθεί, ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η παροχή όλων των παρεχόμενων λειτουργιών του ιστότοπου της Mattress Hellas.

 

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Ο ιστότοπος της Mattress Hellas μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν έχουν ελεγχθεί και επαληθευτεί από την Mattress Hellas. Ο ιστότοπος Mattress Hellas δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που οι συγκεκριμένοι ιστότοποι δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου.

 

Αλλαγές Στην Παρούσα Δήλωση

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου & Cookie οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι αλλαγές θα εμφανιστούν σε αυτήν τη σελίδα. Είναι αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών του ιστότοπου μας (σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε περιοδικά αυτή τη δήλωση), να ενημερώνονται για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται τα Προσωπικά τους Δεδομένα στην ιστοσελίδα της Mattress Hellas.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Η Mattress Hellas χαιρετίζει τα σχόλια σας σχετικά με αυτή τη δήλωση Πολιτικής Απορρήτου & Cookie. Εάν πιστεύετε ότι δεν τηρούμε την παρούσα δήλωση Πολιτικής Απορρήτου & Cookie, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην ταχυδρομική διεύθυνση, στο τηλέφωνο ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται παραπάνω. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προσδιορίσουμε και να διορθώσουμε το πρόβλημα άμεσα.